Гаранционна карта

               Г А РА Н Ц И О Н Н А  К А Р Т А

                     За аксесоари за баня

         Аксесоарите за баня, които предлагаме са изработени от месинг с хром-никелово покритие,което покрива и най-високите изисквания за здравина, блясък, качество и антикорозионна устойчивост.

Някои от моделите се изработват в цвят антик, старо злато или с позлата, след което се лакирват с висококачествени водоустойчеви лакове и се изпичат в термокамера.

        Нашето гаранционно обслужване се осъществява чрез подмяна на детайли или на цели аксесоари след като се установи, че повредата е следствие на производствен дефект или дефект на материала, от който е изработен, при нормална и редовна експлоатация.

Гаранцията е една година !

             ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА АКСЕСОАРИТЕ ЗА БАНЯ

     Монтажът се осъществява чрез монтажна планка с палец, който се закрепва към стената с види и дюбели, които влизат в комплекта на  съответният аксесоар. След монтажа на планката, аксесоара се подвежда към стената така, че палецът да влеза в него и чрез  специално болтче се фиксира към палеца на монтажната планка.

        ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ ЗА БАНЯ

        Почистването на аксесоарите за баня става само с вода или навлажнена мека памучна кърпа. Подсушаването става също  само с мека памучна кърпа.

       При почистването на аксесоарите за баня не трябва да се  използват почистващи препарати съдържащи абразивни, хлоридни,спиртни или кисилинни съставки, както и прахообразни абразивни почистващи субстанции.

                     ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

             Гаранцията става невалидна при следните случаи :

  1. При неспазване на инструкциите за монтаж и почистване.
  2. Ако повредата е причинена следствие на удар, изтърване на пода, неправилно транспортиране,  или каквото и да е друго физическа въздействие извън нормалната и редовна експлоатация.
  3. Ако аксесоара се амортизира в процеса на продължителната  му нормална употреба.
  4. Ако продукта се повреди при употреба на непредназначени за него места и условия.
  5. Гаранцията покрива само подмяна на детайли или цели аксесоари без странични разходи, или щети получени като следствие на констатирани дефекти.
  6. Ако дефектите са неуспешно поправяни или отстранявани от неупълномощени от производителя лица.
  7. Ако при връщането на изделието клиентът не представи тази гаранционна карта  и документ установяващ датата и вида на закупеното изделие.