0896 838-109 • 0896 838-110

Дозатор за течен сапун 44100 хром

                                                                Цената е валидна за хромираният дозатор и месинговата стойка.

                                                         Цената само на хромираният дозатор е 23.85 лв.

                                                                 

34.85 лв.