0896 838-109 • 0896 838-110

Дръжки за врати луксозни м-л РЕТРО роз.зл/сатен секр.254

МАТЕРИАЛ : ДРЪЖКИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СА ИЗРАБОТЕНИ ОТ ПОРЦЕЛАН, ЦАМ И МЕСИНГ.

КОНСТРУКЦИЯ : Комплекта дръжки за интериорни врати се състои от две горни розетки с дръжки и две долни розетки.

                               - горната розетка служи за монтаж на дръжката и чрез види се закрепва към 

                                 вратата. В единият край на дръжката при розетката има специален отвор 

                                 където влиза четириграма. На другият край се монтира порцелановата крушовидна ръкохватка.

                                 Розетката има резба на която се завива декоративна капачка.

                                - Долната розетка може да бъде за секретен патрон, за обикновен ключ или за сервизни помещения

                                 и също има резба за декоративната капачка.

МОНТАЖ : Тъй като производителят не знае дебелината на Вашата врата, обикновенно четириграмите са по-дълги и трябва да се 

                 прогонят към дебелината на Вашата врата. Следва монтажа на горните розетки чрез види, коита влизат в комплекта.

                 Долните розетки се монтират срещу отворите за секретен патрон или за обикновен ключ.По особен е монтажа 

                 на долната розетка за сервизни помещения.При нея също има четириграм, който трябва да се прогони към  дебелината на Вашата врата

                След монтажа на горните и долните розетки завийте декоративните капачки. Накрая се завиват упорните винтчета в отворите с резба във външната долна част на дръжките.

ЦВЯТ : Злато - сатен

СТАТУС : В наличност

                            

49.85 лв. 59.85 лв.