0896 838-109 • 0896 838-110

Др.за врати лукс РЕТРО зл.-сатен-бели обикн. -40%

МАТЕРИАЛ : ДРЪЖКИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ СА ИЗРАБОТЕНИ ОТ ПОРЦЕЛАН, ЦАМ И МЕСИНГ.

КОНСТРУКЦИЯ : Комплекта дръжки за интериорни врати се състои от две плочи с дръжки в горният край 

                                 и отвори в долният съответно за обикновен ключ, секретен патрон или отвор за механизъм

                                за затваряне и отваряне на сервизни помещения. В единият край на дръжката в района на

                                плочата има отвор в който се поставя металният четириграм,който свързва двете плочи 

                               и минава през бравата. В другият край на дръжката се монтира крушообразната порцеланова

                               ръкохватка, която се фиксира към нея чрез декоративен накрайник с резба и се навива

                              на шпилка, която минава през вътрешния отвор на порцелановата ръкохватка.

  МОНТАЖ : Тъй като производителят не знае дебелината на Вашата врата, обикновенно четириграмите са по-дълги и трябва да се 

                 пригодят към дебелината на Вашата врата. Следва монтажа на плочите с ръкохватките чрез види, коита влизат в комплекта.

                 Накрая се завиват упорните винтчета в отворите с резба във външната долна част на дръжките.

СТАНДАРТ : Секретните дръжки са на 85мм., а обикновенните и сервизните са на 90мм.

ЦВЯТ : Злато - сатен

СТАТУС : В наличност

                            

47.85 лв. 79.75 лв.