0896 838-109 • 0896 838-110

Контакти

МЕТАЛАРТ ООД е с адрес на управление :

гр. Бургас ул. Фердинандова 53

Отдел " ПРОДАЖБИ " тел. 0896 838 109, 0896 838 110

Отдел " ПРОДАЖБИ " е-мail адрес: bani.obkov@gmail.com 

 Нашият МАГАЗИН за аксесоари за баня, мебели за баня, огледала за баня, луксозен и старинен обков се намира на адрес : гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 53. 

При направено запитване  чрез  тази форма потребителят декларира , че доброволно предоставят личните си данни, а именно Име, Фамилия, телефон и имейл адрес и декларира, че дава съгласие  търговецът „Металарт” ООД, гр. Бургас да събира, съхранява и обработва посочените личните данни с цел обработката на поръчката Ви, изпращането на стоката и уведомяването за изпълнението й. Потребителят декларира, че е запознат с целите, средствата  и условията за обработване на личните му данни съгласно посоченото в меню ”Администриране на лични данни” в сайта; Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им; Правото на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни; Наименованието и адреса на търговеца и правото на жалба до КЗЛД.

С радост ще се свържем с Вас при проявен интерес към предлаганите от нас стоки. За въпорси, запитвания  и предложения използвайте формата по-долу:

Благодарим Ви предварително!