Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ www.obkov-obzavejdane-bani.com 

1. Настоящият сайт е собственост на "МЕТАЛАРТ" ООД и се използва в сътрудничество с "ВИКТОРИЯ 95" ЕООД.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ  "МЕТАЛАРТ" ООД  и/или "ВИКТОРИЯ" ЕООД даставя публикуваните в  този уебсайт стоки  на потребителите/клиентите си.  Тези условия обвързват всички потребители. С извършването на поръчка чрез тази страница, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2.Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на предлаганите на сайта стоки  от  ТЪРГОВЕЦА.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ ООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

4. Сайтът представлява по -скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца, поради което желаната от Вас стока може да не е налична на склад в момента. Възможни са и варианти на цветове, размери и др. характеристики на предлаганите стоки, които подлежат на уточняване с клиента.

5. Запитване и/или поръчка  клиентът може да направи чрез меню „КОНТАКТИ” и „ПОРЪЧКА”, на обявения на страницата електронен адрес /bani.obkov@gmail.com/, или на обявените телефони за контакт, като  ни е необходимо след уточняване на поръчката по телефон, тя да бъде писмено потвърдена на електронния ни адрес или в меню „ПОРЪЧКА”.

6. След потвърждаване на поръчката чрез  бутона "ИЗПРАТИ" при попълване на формата за поръчка, или с изпращането на заявката от  клиента на  посочения в сайта електронен адрес, потребителите се съгласяват да закупят избраните стоки. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни в срок от 3 работни дни от поръчката. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
 

7. Всички обявени цени са  в български левове. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.

 ДОСТАВКА

8.  ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение на доставката в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 

9а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.

 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 

9б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от  три   дни от  получаването й.

 ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

10. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. На сайта са обявени гаранционните условия на видовете предлагани стоки.

 ЦЕНИ

11. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до мястото на доставката. Транспортните разходи, банковите такси при заплащане по банка, както и разходите за куриер при заплащане с наложен платеж са за сметка на клиента.. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа от България и вноса в страната на получаване на доставката. 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

12. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки на Интернет страницата ни по телефон, чрез е-мейл или чрез формата за поръчка на сайта. При всички положения е необходимо, след съгласуване на поръчката,  писменото й  потвърждение по е-мейл или чрез формата за поръчка на сайта. 

12.1. С изпращането на потвърждение за поръчката потребителят/клиентът поема задължение за плащането й, освен ако в срок от 5 часа не се откаже от писмено от поръчката си.

13. Потребителят има право да се откаже от договор сключен от разстояние или сключен извън търговски обект на търговеца и върне закупуната стока  в рамките на 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от потребителя, при условията и начина на упражняване  на това право  съгласно разпоредбите на чл. 50 - чл. 56 от Закона за защита на потребителите, като изпрати на електронния адрес на търговеца или на посочения по-долу адрес за кореспонденция следната бланка за отказ:

13.1. Потребителят няма право на отказ от договора за доставка, в случай, че след получаване на стоката е повредил същата при монтаж или вследствие на немърливото й съхраняване и потребяване.

13.2. В случаите по т. 13. от настоящите общи условия, Потребителят  поема всички разноски за връщането на стоките на търговеца. Клиентът е длъжен да  заплати разходите по връщане на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяване на платената цена за покупката.

13.3. Ако плащането е е извършено с наложен платеж, върната стока трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането. Ако е била издадена и фактура по искане на клиента, тя също следва да бъде върната е/ако е поискана и издадена такава/.

13.4. Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването й.

13.5. Адресът за кореспонденция с търговеца, на който потребителят може да изпрати писмено  запитвания, уведомления, препоръки, жалби, както и  да върне стоката при условията на т. 13 е: гр. Бургас, ул. "Фердинандова” № 53.    

14. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

15. Потребителят/клиентът се задължава да посочи две имена, точен и валиден телефон за връзка, адрес за доставка и електронен адрес; да заплати цената на поръчката си според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоките; да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, разходите за  плащане на стоките и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

16. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоката, или  в изрично уговорения  между страните срок  съгласно кореспонденцията помежду им на електронните им адреси или по телефон.

17. При предаване на стоката на Клиента или на изрично посочено от него трето лице, те се задължават да  подпишат придружаващите я документи.

18. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок , „Металарт” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.  

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

19. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да потвърди наличността на поръчаните стоки или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да достави  заявената за покупка стока  при условията и сроковете, посочени в сайта или договорени  мужду страните в кореспонденцията им. 

21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития.

 ЛИЧНИ ДАННИ

22.  ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и в меню „Администриране на лични данни”.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора за доставка на стока. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

24. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, или ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ

25.  „МЕТАЛАРТ” ООД  си запазва правота да променя  Общите условия по всяко време, без предварително известие, като променениете условия бъдат публикувани в сайта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.