0896 838-109 • 0896 838-110

Смесител за мивка МЕСИНГ РОКА - старо злато

                     ЛИКВИДАЦИЯ - РОКА - ВИКТОРИЯ ПЛЮС R44P

74.00 лв. 138.00 лв.