0896 838-109 • 0896 838-110

Смесител-мивкаМЕСИНГстоящ лукс ст. злато

ЛИКВИДАЦИЯ - м-л КОБРА  GSK ТУРЦИЯ-МАСИВЕН МЕСИНГ

157.00 лв. 245.00 лв.