0896 838-109 • 0896 838-110

Смесител-мивка МЕСИНГ-ВИДИМА,ст.злато

                                              Смесител-мивка МЕСИНГстоящ-ВИДИМА ЛИКВИДАЦИЯ

77.85 лв. 149.70 лв.