0896 838-109 • 0896 838-110

Дуро.Кърподържател единичен

                              

               ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА БАНЯ 

МАТЕРИАЛ : Меламин ( дуропласт )

КОНТРУКЦИЯ : Състои се от два държача с отвори в които влиза кърподържателната тръба.

МОНТАЖ : Държачите заедно с кърподържателната тръба се закрепва към плочките чрез дюбел и вида.

13.85 лв. 16.85 лв.